Retourneren

Simpel en eenvoudig retourneren

Ben je niet tevreden met jouw aankoop? Bij VitalFarma® kan je jouw product binnen 14 dagen retourneren. Lees hier hoe je jouw product eenvoudig in 4 stappen kunt retourneren.

 

STAP 1 - Aanmelden

Klik op de knop ‘retourneren’ om jouw zending aan te melden. Doe dit binnen 14 dagen nadat je je bestelling hebt geplaatst. Geef aan wat de reden is van je retourzending, druk op verzenden.

 

STAP 2 - Inpakken

Verpak jouw retourzending in de originele doos. Plak het retouretiket dat je hebt ontvangen op het pakket. Stop het retourformulier in de doos en plak deze goed dicht. Let op! Vergeet niet om het oude etiket van de doos te verwijderen.

 

STAP 3 - Verzenden

Zorg dat je binnen 5 werkdagen jouw retourpakket wegbrengt naar een PostNL ServicePoint. De verzendkosten à € 6,99 zijn voor jouw eigen rekening en deze betaal je bij aanmelding van je retourzending.

 

STAP 4 - Terugbetaling

Wanneer het pakketje aangemeld is in het distributiecentrum ontvangen wij daar een melding van en zorgen we dat je het bedrag binnen 10 werkdagen op je rekening teruggestort krijgt.

 

https://www.retourneren.nl/vitalfarmaU heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF INVOEGEN), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres

Vlambloem 75, 3068 JG Rotterdam, Netherlands

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.