GIVEAWAY LipoVitaal

CONCURSREGLEMENT "Ik en LipoVitaal"

ORGANISATOR VAN DE WEDSTRIJD

De organisator van de wedstrijd "Win LipoVitaal en een prijs" (hierna: de wedstrijd) is VitalFarma gevestigd te Vlambloem 77, 3068JG Rotterdam, Nederland (hierna: de organisator).

DUUR VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt van 21 februari 2023 tot en met 30 april 2023 (hierna: de wedstrijdperiode).

PRIJZEN

De prijzen in de wedstrijd zijn:

 

 1. 1x Apple iPhone 14 Pro Max - Kleur - Paars
 2. 1x Apple iPhone 14 Pro - Kleur - Goud
 3. 1x Douglas cadeaubon ter waarde van 150,00 EUR
 4. 1x Douglas cadeaubon ter waarde van 100,00 EUR
 5. 1x Douglas cadeaubon ter waarde van 50,00 EUR
 6. 1x VitalFarma-supplementenset plus draadloze mini-blender VitalFarma
 7. 1x VitalFarma-supplementenset plus draadloze mini-blender VitalFarma
 8. 1x VitalFarma-supplementenset plus draadloze mini-blender VitalFarma
 9. 1x VitalFarma-supplementenset plus draadloze mini-blender VitalFarma
 10. 1x VitalFarma-supplementenset plus draadloze mini-blender VitalFarma
 11. 1x VitalFarma-supplementenset
 12. 1x VitalFarma-supplementenset
 13. 1x VitalFarma-supplementenset
 14. 1x VitalFarma-supplementenset
 15. 1x VitalFarma-supplementenset
 16. 1x Draadloze mini-blender VitalFarma
 17. 1x Draadloze mini-blender VitalFarma
 18. 1x Draadloze mini-blender VitalFarma
 19. 1x Draadloze mini-blender VitalFarma
 20. 1x Draadloze mini-blender VitalFarma

 

De organisator zal een kennisgeving van de prijs per e-mail sturen naar het adres dat is opgegeven door de winnaar. Na de bekendmaking van de winnaar (op 1 mei 2023) heeft de winnaar tot 4 mei 2023 de tijd om de prijs te aanvaarden. De prijs kan niet worden omgeruild voor contant geld en mag niet worden doorgegeven aan derden. De prijs is afhankelijk van de bevestiging door de winnaar (d.w.z. de organisator kan contact opnemen met de winnaar en de winst bevestigen). De organisator heeft het recht om op elk moment de wedstrijd of prijs te wijzigen, aan te passen of in te trekken als gevolg van veranderingen in de geldende wetgeving of gebeurtenissen die buiten de controle van de organisator vallen. De organisator is niet verantwoordelijk voor vertragingen, annuleringen of wijzigingen van de prijstermijn. Als een deel van de prijs niet wordt opgehaald (om welke reden dan ook), is de organisator niet verplicht om een alternatieve prijs te verstrekken.

 

DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

Deelnemers moeten meerderjarig zijn en in de Europese Unie wonen.

De deelnemer moet een origineel aankoopbewijs van LipoVitaal hebben.

De organisator behoudt zich het recht voor om van de winnaars te eisen dat zij een identiteitsbewijs overleggen. Werknemers van de organisator en andere personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de wedstrijd, mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.

 

Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer een foto maken met LipoVitaal. De foto moet de deelnemer en LipoVitaal tonen. Hoe, waar en met wie dit gebeurt, hangt af van de deelnemer. De gemaakte foto mag niemand beledigen, obsceen zijn, enz.

 

Voer uw gegevens in met behulp van het registratiebanner op de registratiepagina en laad uw foto en voltooi de registratie succesvol door op de knop "Registreren" te klikken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor registraties die om welke reden dan ook verloren zijn gegaan, vertraagd zijn, verkeerd zijn gericht, onvolledig zijn of niet kunnen worden afgeleverd of ingediend vanwege technische of andere redenen. Deelnemers hoeven niets te betalen om deel te nemen aan de wedstrijd.

De winnaar wordt op 1 mei 2023 om 12:00 uur door een jury van VitalFarma-medewerkers gekozen. De jury kiest de 20 beste foto's en selecteert vervolgens de winnaars: 1e plaats, 2e plaats, 3e plaats, 4e plaats, 5e plaats, evenals extra prijzen voor plaatsen van 6 tot en met 20.

De winnaar wordt op 1 mei 2023 vóór 17:00 uur Midden-Europese tijd bekendgemaakt en vervolgens per e-mail op de hoogte gebracht van de winst en verzocht om de prijs te bevestigen. De winnaar moet binnen 1 dag na ontvangst van de kennisgeving de prijs bevestigen.

Indien de winnaar binnen deze termijn geen bevestiging geeft, ondanks redelijke inspanningen van VitalFarma om contact met hem op te nemen, behoudt VitalFarma zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen volgens de procedure die in dit reglement is beschreven.

 

De persoon die materiaal plaatst op VitalFarma.eu, verleent hierbij VitalFarma. het kosteloze, niet-exclusieve recht om het geplaatste materiaal te gebruiken, te kopiëren en weer te geven. De persoon die materiaal plaatst, stemt er daarom mee in dat VitalFarma.eu/ MCB Trade B.V. hun foto's opnieuw kan gebruiken. Dit omvat het plaatsen van relevante foto's in de review op de VitalFarma.eu-website of op Facebook, Instagram, enz. Hij of zij vrijwaart VitalFarma. tegen alle eventuele tegenstrijdige vorderingen van derden.

 

De persoon die materiaal op Vitalfarma.eu plaatst, garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met de geldende wet- en regelgeving, en met name niet in strijd is of zal zijn met de openbare orde en algemeen aanvaarde waarden en normen, en geen beledigende, lasterlijke of denigrerende materialen en/of verklaringen bevat die de privacy van derden schenden, aanstootgevend of obsceen zijn of kunnen aanzetten tot overtredingen of misdaden. Daarom is het verboden - maar niet beperkt tot - om vulgaire, haatdragende, bedreigende en (kinder)pornografische materialen te publiceren. Materialen die in strijd zijn met deze bepalingen zullen worden verwijderd. Indien VitalFarma.eu vaststelt dat het geplaatste materiaal in strijd is met de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, zal zij dit melden bij de bevoegde autoriteit en zal het materiaal, evenals alle andere informatie die haar bekend is op dit gebied, worden overgedragen aan de bevoegde autoriteit.

 

KLACHTEN EN VRAGEN

Voor eventuele klachten, bezwaren of vragen met betrekking tot de promotie of deze voorwaarden kunt u contact opnemen met VitalFarma.eu via het e-mailadres info@vitalfarma.eu of via de post op het adres: VitalFarma Vlambloem 77, 3068 JG, Rotterdam, Nederland. VitalFarma.eu zal alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te reageren op alle klachten of vragen.

 

SLOTBEPALINGEN

Deze promotievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen de deelnemer en VitalFarma.eu. Deze voorwaarden en de promotie zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht en alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of de promotie vallen uitsluitend onder de rechtsmacht van Nederlandse rechtbanken. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden en de promotie te wijzigen of te wijzigen zonder de deelnemers hiervan op de hoogte te stellen.

 

Alle kwesties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, zullen worden beslist door VitalFarma.eu. Indien enig bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van kracht.