Wat zijn vitamines en waar heb je ze voor nodig?

Diet Suplements

Wat zijn vitamines en waar heb je ze voor nodig?
Vitaminen, zijn micronutriënten die nodig zijn voor de groei, het goed blijven functioneren van ons lichaam en het behoud van onze gezondheid. Vitaminen kunnen door sommige planten of dieren zelf gemaakt worden. We nemen vitaminen op via onze voeding. Ons lichaam maakt ze niet of onvoldoende zelf aan. Uitzonderingen hierop vormen vitamine D dat onder invloed van zonlicht door de huid kan worden gemaakt. Kleine hoeveelheden vitamine K maak je aan in de darm.
Het lichaam kan zelf niacine aanmaken uit het aminozuur tryptofaan.